سیایت حریم خصوصی

این وب سایت، وب سایت خاص لوگو هست (https://khaslogo.ir) و اطلاعاتی که از کاربران گرفته میشود :

شماره تماس/ایمیل/نام/نام خانوادگی/ و در بعضی مواقع نام برند یا کسب و کار، توضیحات درباره ی برند یا کسب و کار از کاربران گرفته میشود.

این اطلاعات جهت کسب اطلاعات از مشتری و اراعه خدمات و همچنین استفاده از اون در ایمیل/پیامک های تبلیغاتی و کد تایید ورود به حساب کاربری استفاده میشود.

اطلاعات فقط در وب سایت خاص لوگو میماند و محفوظ است و به هیچ عنوان به دست شرکت/افراد متفرقه داده نخواهد شد. 

مبلغ های پرداختی در وب سایت خاص لوگو برای دریافت محصول/خدمات به هیچ عنوان قابل عودت نیست.