لوگوی درگاه پرداخت آسمان

لوگوی درگاه پرداخت آسمان

لوگوی درگاه پرداخت آسمان

برند آسمان، یک وب سایت هست که خدمات درگاه پرداخت آنلاین رو اراعه میکنه و در لوگوی ترکیبی این برند از رنگ آبی که اعتماد و امنیت رو القاع میکنه استفاده شده.