لوگوی دامپزشکی دکتر مکی پور

لوگوی دامپزشکی دکتر مکی پور

لوگوی دامپزشکی دکتر مکی پور

تصویر لوگوی طراحی شده به شکل ترکیبی و مفهومی هست که حرف M به شکل قلب درامده و گوشی های پزشکی نیز در اون قابل مشاهده هست(اشاره یه دامپزشکی). و در زیر لوگو از تایپوگرافی انگیلیسی نام برند استفاده شده.