لوگوی برند کارلت

لوگوی برند کارلت

لوگوی برند کارلت

برند کارلت، مربوط به حوزه ی اسپرت ماشین هست که در لوگوی آن نماد چرخ به کار رفته و این مفهوم رو به خوبی القاع میکنه.