لوگوی برند مستر یارد

لوگوی برند مستر یارد

لوگوی برند مستر یارد

سبک لوگو مینیمال هست و فعالیت این برند در زیبا و مدرن سازی حیاط میباشد. لوگوی آن با توجه به شخصیت برند که جدی میباشد طراحی شده.