مشاوره ی رایگان طراحی لوگو

[newsletter_signup_form id=3]

مواردی که داخل مشاوره ذکر خواهد شد:

 

1_ سبک لوگوی مناسب برند 

2_ رنگ های مناسب برای لوگوی برند

3_ ارسال چند نمونه لوگو برند ایرانی همکار شما 

4_ معرفی بهترین منبع سفارش لوگو

بعد از تکمیل اطلاعات فرم بالا برای شما ایمیل تایید خواهد آمد و بعد از تایید اون ایمیلی دیگر تا 24 ساعت آینده با متن مشاوره ی شما ، براتون ارسال میشود.